Tiekön käyttösäännöt ja maksut 1.7.2018 Tiekön käyttösäännöt ja maksut 1.7.2018

Tervetuloa Tiekkö-kirjastojen käyttäjäksi. Tiekkö-kirjastoja ovat Alavieskan kunnankirjasto, Kalajoen kaupunginkirjasto, Merijärven kunnankirjasto, Nivalan kaupunginkirjasto, Oulaisten kaupunginkirjasto, Sievin kunnankirjasto ja Ylivieskan kaupunginkirjasto. Tiekkö-kirjastojen kokoelmia, palveluja ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat näitä käyttösääntöjä.

Olet sitoutunut noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia asioidessasi kirjastossa, saadessasi kirjastokortin tai suostuessasi vastuuhenkilöksi. Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Tiekkö-kirjastojen asiakastilojen käyttö ja aukioloajat

Tiekkö-kirjastojen (myöh. kirjaston) toimipisteet ovat kaikille avoimia. Kirjaston toimipisteiden aukioloajat sekä Kalajoen, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan kirjastoautojen aikataulut tiedotetaan kirjastojen toimipisteissä ja kotisivuilla sekä Tiekkö-verkkokirjastossa.

Kirjastossa on käytössä asiakaspäätteet ja avoin (WLAN) tietoverkko. Kirjasto ei vastaa kirjastossa käytetyn välineistön tai avoimen verkon käytöstä aiheutuneista ongelmista eikä mahdollisista vahingoista asiakkaille.

Osassa kirjastoja on vuokrattavia tiloja tilaisuuksien järjestämistä varten. Kirjastotoimenjohtajalla/ kirjaston johtajalla on oikeus antaa vuokrattava tila maksutta käyttöön kirjastopalveluja tukevalle toiminnalle kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettyihin tilaisuuksiin. Kirjastoissa olevien tilojen ja laitteiden käytöstä on erilliset ohjeet ja säännöt, jotka löydät kirjastojen omilta kotisivuilta.

Kirjastoaineiston käyttö, lainaaminen ja varaaminen

Kirjastoaineiston lainauksessa on oltava henkilökohtainen kirjastokortti. Asiakas saa kirjastokortin täytettyään hakemuslomakkeen, johon merkityt tiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan kirjallisella suostumuksella. Vajaavaltaiselta henkilöltä ja yhteisölainaajalta vaaditaan vastuuhenkilön sitoumus. Asiakkuutta varten asiakkaan tai vastuuhenkilön on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella sekä ilmoitettava henkilötunnuksensa ja yhteystietonsa.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kortin omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa lainatuista aineistosta. Kirjastokortin katoamisesta sekä nimen ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava kirjastoon. Asiakas on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta aineistosta.

PIN-koodin ja kirjastokortin avulla asiakas voi muun muassa uusia lainoja ja varata aineistoa verkkokirjastossa. Asiakas saa PIN-koodin esittämällä kirjastokortin tai todistamalla henkilöllisyytensä. PIN-koodia ei anneta puhelimitse eikä sähköpostitse.

Kirjastossa on käytettävissä ja lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston sisällöstä eikä tietojen oikeellisuudesta eikä sen aiheuttamista vahingoista asiakkaille. Laina-ajat ja lainamäärärajoitukset löytyvät käyttösääntöjen lopusta. Kirjastoautoissa, siirtokokoelmissa ja kotipalvelussa voidaan noudattaa toiminnan mukaisia laina-aikoja. Lainan voi uusia 6 kertaa, ellei siitä ole varauksia. Uusimisessa on rajoituksia joidenkin aineistoryhmien osalta. Kirjastoissa noudatetaan elokuvien ja pelien lakisääteisiä ikärajoja.

Aineistoa voi varata kirjastossa tai verkkokirjaston kautta. Noudettavasta varauksesta saa ilmoituksen sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä. Varaaminen on maksutonta. Varaus on noudettava 7 vuorokauden kuluttua saapumisilmoituksen lähetyksestä. Ellei tarvittava aineisto löydy kirjaston kokoelmista, sen voi kaukolainata muualta Suomesta tai ulkomailta. Kaukopalvelumaksut ja maksu noutamattomasta varauksesta löytyvät käyttösääntöjen lopusta.

Palauttaminen ja palauttamisen määräajat

Asiakkaan on palautettava tai uusittava aineisto viimeistään lainan eräpäivänä. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan kuitin. Joissakin kirjastoissa on käytössä palautusluukku. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu myös asiakkaan vastuulla ja lainat palautuvat seuraavana kirjaston aukiolopäivänä.

Eräpäivät ilmoitetaan verkkokirjastossa ja eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä. Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus 3 vrk ennen eräpäivää sähköpostiin. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten tai noutoilmoitusten perillemenosta. Kirjasto lähettää asiakkaalle maksullisen huomautusilmoituksen, ensimmäisen 10 vrk:n ja toisen 20 vrk:n kuluttua eräpäivästä. Mikäli aineisto on palauttamatta 50 vrk:n kuluttua eräpäivästä, lähetetään asiakkaalle lasku. Myöhästymismaksut alkavat kertyä 10 päivää eräpäivän jälkeen. Maksut ilmoitetaan käyttösääntöjen lopussa. Perintään siirretystä, hoitamattomasta laskusta peritään aineiston korvaushinnan lisäksi perintäkulut. Perintätavat vaihtelevat kunnittain.

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet

Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjaston aineistoja ja muuta omaisuutta huolellisesti siten, etteivät ne vaurioidu.

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjastohenkilökunnalla on oikeus pyytää häiritsevää asiakasta poistumaan kirjastosta ja pyyntöä on toteltava välittömästi. Kirjaston tilat ovat julkista tilaa, jota voi käyttää vain kirjastopalvelujen käyttötarkoituksen mukaisesti. Muu tilojen käyttö on anottava kirjastotoimenjohtajalta/ kirjaston johtajalta.

Tietosuoja

Tiekkö-kirjastoilla on yhteinen lainaajarekisteri. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §).

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston tietokannoissa on (Henkilötietolaki 523/1999, 10 §), mutta tarkistuksen yhteydessä on esitettävä henkilöllisyystodistus. Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Kirjastojen asiakastietojen ylläpidosta kertovat rekisteri- ja tietosuojaselosteet ovat nähtävissä kirjastojen kotisivuilla.

Maksuttomat ja maksulliset palvelut

Asiakkaalle on maksutonta kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta. Huomautus- ja myöhästymismaksut tulee maksaa kirjastossa asiodessa. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä korvaushinta. DVD-, BluRay- ja CD ROM -levyjä ei tekijänoikeudellisista syistä pysty korvaamaan vastaavilla tallenteilla, vaan nämä korvataan kirjaston määräämällä korvaushinnalla.

Lainauskielto

Maksamattomat maksut ja korvaukset jäävät asiakkaalle velaksi. 15 € ylittävät velat ja laskutettu aineisto aiheuttavat automaattisesti lainauskiellon. Asiakas saa lainausoikeuden takaisin palauttaessaan myöhässä olevan aineiston tai korvatessaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston ja maksaessaan kertyneet maksut. Myöhästymis-, muistutus- ja varausmaksujen (noutamatta jääneet varaukset) suurin kerralla perittävä määrä asiakasta kohden on enintään 20 euroa. Asiakas voi maksaa huomautus- ja myöhästymismaksut mille tahansa Tiekkö-kirjastolle kirjastossa asioidessaan. Yhteisöasiakkailta (koulut, päiväkodit jne.) ja kotipalveluasiakkailta ei peritä edellä mainittuja sakkomaksuja. Kirjastojen kotipalvelun saatavuus vaihtelee kunnittain.

Kirjaston käyttökielto

Kirjastotoimenjohtaja/ kirjaston johtaja tai hänen sijaisensa voi antaa asiakkaalle määräaikaisen, kirjastokohtaisen käyttökiellon (enintään 30 vrk), mikäli asiakas huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Ennen kiellon antamista on asiakasta kuultava ja käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.

Laina-ajat ja määrärajoitukset lainaustoiminnassa
Voimassa 1.7.2018 alkaen Tiekkö-kirjastoissa

Laina-ajat  
kirjat / äänikirjat 4 viikkoa
lehdet 2 viikkoa
cd-levyt 2 viikkoa
romput / pelit  2 viikkoa
videot  1 viikko
pikalaina 1 viikko
nopeakiertoinen 2 viikkoa
Kirjastoautojen laina-ajat kirjastokohtaisesti  
Uusimiskerrat  6 kertaa
Varausten määrä 25 kpl  25 kpl

 

Lainamäärät aineistolajeittain max
kirjat suositus 100 kpl
äänikirjat 10 kpl
lehdet 50 kpl
videotallenteet (DVD, VHS, BluRay) 10 kpl
CD-levyt 20 kpl
LP-levyt 10 kpl
pelit (romput ja konsolipelit) 5 kpl

Hinnasto

Sääntö  hinta
Ensimmäinen kortti maksuton
Uusittava kortti 1 €
0 €
1 €

Huomautuskirjeiden lähetysajat ja laskutuslisä sekä perintäkulut asiakkaalle:

1. muistutus 10 vrk eräpäivästä 1,50 €
2. muistutus 20 vrk eräpäivästä 2 €
Lasku 50 vrk eräpäivästä

Kuntakohtainen laskutuslisä ja perintämenettely

 

 

1,50 €
2 €

Kohtakohtainen laskutuslisä ja perintäkulut

Myöhästymismaksut:

Maksut alkavat kertyä 10 vrk eräpäivästä. Kaikilla aineistoilla on sama maksu: 0,10 €/ kpl/ vrk. Alle 15-vuotiailta peritään vain huomautusmaksu.

0,10 €/ kpl/ vrk
Eräpäivämuistutus sähköpostiin 0 €

Lainauskielto:

Lainauskiellon raja on 15 €
Laskutetusta aineistosta seuraa lainauskielto

15 €
Myöhästymismaksujen maksimimäärä/ kerta/ asiakas 20 €
Varausmaksu Tiekkö-kirjastojen aineistosta 0 €
Varatun aineiston karhuaminen: huomautuskirje lähetetään heti eräpäivän jälkeen 1,50 €
Noutamatta jäänyt varaus: Noutoaika 7 vrk ja kirjastoautossa 15 vrk  1 €

Kaukolaina 0 € + lähettävän kirjaston mahdollinen lasku noin 5–10 €

0 € + lähettävän kirjaston lasku

Kaukolainat toiselle kirjastolle 0 €
Kaukolainakopiot Tulosteen hinta